• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Ducky får fem sterke investorer med på laget: Til sammen investerer de i overkant av 30 millioner kroner
Ducky

Ducky får fem sterke investorer med på laget: Til sammen investerer de i overkant av 30 millioner kroner

Det norske klimatech-selskapet Ducky henter kapital for videre vekst. Det vitner om en lovende fremtid og bredere forståelse av hvordan forbruk og klima henger sammen.


Alle vet at klimagassutslippene våre må drastisk ned – og at alle sektorene i samfunnet må med. 

«Tallenes tale er klinkende klar; 2/3 av klimagassutslippene våre skyldes forbruket vårt. Men forbruksbaserte utslipp tas foreløpig ikke med i det store klimaregnskapet. Det er et gedigent paradoks. Det vi ikke måler, kan vi ikke gjøre noe med. Forbruksbaserte utslipp må derfor med i regnestykket», forteller gründer og bærekraftsekspert i Ducky Silje Strøm Solberg.

 

Viktige investeringer

Et mer rettferdig og korrekt regnestykke, er noe Ducky har jobbet iherdig mot i snart 10 år. Selskapet, som har flere prominente impact investorer med på laget, har i vår for alvor fått vind i seilene. Blant andre statseide Nysnø Klimainvesteringer, Katapult Accelerator, Hafslund Ny Energi og EQT Stiftelsen har gått tungt inn i selskapet.

Til sammen investerer de i overkant av 30 millioner kroner i det unike klimaselskapet. Investorrunden har blitt ledet av det Stavangerbaserte investeringsselskapet TD Veen. 

«Duckys måte å tenke utslipp på, og deres genuine engasjement, var det som gjorde oss interessert i selskapet i første omgang», sier Jens Erich Jenssen, investeringsansvarlig i TD Veen. «Vi har lenge investert i teknologi som kan bidra til positive samfunnsendringer, og er begeistret for potensialet til selskapet og mulighetene deres fremover.»

 

Solide eiere

Etter en lang og grundig investorrunde, er TD Veen svært fornøyd med å få akkurat Nysnø Klimainvesteringer, Katapult Accelerator, Hafslund Ny Energi og EQT Stiftelsen inn som nye eiere. 

«Klimakvantifisering er et felt Nysnø har fulgt med på over tid. Vi har tro på at fremtiden vil preges av kunnskapsbaserte klimavennlige valg. I Nysnø er vårt oppdrag å gjøre lønnsomme investeringer i selskaper som vil akselerere det grønne skiftet, og vi mener Ducky er godt posisjonert til å både levere god lønnsomhet og bidra til å redusere klimagassutslipp», sier Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø Klimainvesteringer.

«Som tidligere mentor for Ducky har det vært svært spennende å følge selskapets utvikling fra konsument til organisasjon og nå senest til system-perspektivet med finansinstitusjoner og energileverandører som viktige aktører for å få på plass det fulle bildet av klimaeffekten til innbyggere og myndigheter. Til syvende og sist er det de som er eier av problemet og vil få data for å få på plass effektive reguleringer som reduserer klimagassutslipp. Ducky har knekt koden ved å binde aktørene sammen», sier Cilia Indahl i EQT Stiftelsen. 

«Gjennom våre venture-investeringer skal Hafslund Ny Energi bidra til grønn og bærekraftig verdiskaping. Ducky kombinerer moderne teknologi og kunnskap om bærekraft for å drive overgangen til et smart nullutslippssamfunn. Vi har stor tro på ambisjonen og verktøyene Ducky utvikler for myndigheter og bedrifter», forteller Kim Oppedal Solesvik, leder for venture-investeringer i Hafslund Ny Energi. 

«Vi har fulgt Ducky i lang tid og gjorde den første investeringen i selskapet i 2018, som vi fulgte opp nå med følgeinvestering i 2022. Vi mener at selskaper som løser de store problemene også representerer de beste investeringsmulighetene. Vi er stolte av å få være med å støtte et så solid team - med innovative fagfolk og kvalitetsinvestorer», forteller Jørn Haanæs i Katapult.

«Stiftelsen Frostfondet som får sine midler tilført gjennom eiendomsutvikleren Frost Eiendom AS deltok med kapital i en svært risikabel og tidlig fase - rett og slett bare for å støtte de ambisiøse utviklerne. Det er bare enestående hvor raskt ildsjelene har tatt selskapet videre og nå sikter seg inn i verdensklasse på dette høyst nødvendige fagfeltet for måling av effekten av globale miljøtiltak.»

«Frostfondet doblet sin opprinnelige portefølje ved emisjonen - og nå med siktemålet lønnsom avkastning på fondets grunnkapital», sier Per Frost i Frostfondet.

 

Høyt på agendaen

«Vi merker et spennende taktskifte», forteller medgründer og bærekraftsekspert i Ducky, Mads Simonsen. «Det er åpenbart at vi ikke kan løse klimakrisen uten engasjement og samarbeid mellom offentlige aktører, privat næringsliv og innbyggere.»

«Med ledende partnere innen bank, energi, fylker, kommuner – og ikke minst nå med ledende impact investorer – vil vi fremover bidra til en raskere nasjonal og internasjonal omstilling. Dette er utrolig spennende», forteller Simonsen.

 

Sverige leder an

Det er ikke bare i Norge en avgjørende klimaendring er i gang –  i dobbel forstand. I midten av mars ble det klart at Sverige, som det første landet i verden, har blitt enige om nye klimamål for å redusere utslipp fra forbruk. Alle de åtte Riksdagspartiene står bak avtalen.

«Dette er stort», forklarer bærekraftsekspert Strøm Solberg. «I Sverige har myndighetene bestemt at de skal ha offentlig statistikk på svenskenes forbruksbaserte utslipp. Og de har satt seg konkrete mål. På den måten kan de følge med på hvordan utslippene utvikler seg. I tillegg blir det tydelig hvordan myndighetene kan gjøre det enklere for folk å velge klimavennlig, og hva som skal til for å støtte næringslivet i omstilling til grønne produkter og tjenester.»

«Sverige skal ha netto nullutslipp innen 2045. De tar dermed ansvar for alle utslippene sine. Og det ikke bare bør, men må også Norge gjøre», formaner bærekraftsekspert Strøm Solberg.

 

Ducky Footprints

About Mads Simonsen

Co-founder and sustainability advisor.