• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Fjordkraft-kunder kan se sitt eget energifotavtrykk
Ducky Insights

Fjordkraft-kunder kan se sitt eget energifotavtrykk

Alle bruker strøm. Det er det som får deg opp om morgenen, og som gir varme i kaffen din. Hva betyr strømforbruket ditt egentlig i praksis?


- Overveldende positive tilbakemeldinger

Alle bruker strøm. Det er det som får deg opp om morgenen – og som gir varme i kaffen din. Men hva betyr strømforbruket ditt egentlig i praksis? For kloden og klimaet? Det ønsket Fjordkraft å vise kundene sine.

I 2018 ble Fjordkraft første norske selskap til å motta FNs klimatiltakspris. Siden den gang har deres systematiske arbeid med å redusere klimagassutslipp bare fortsatt.

«Vi jobber ikke bare med å gjøre dette internt, men vi stiller også krav til alle våre underleverandører. De må levere klimaregnskap og kompensere for utslipp de ikke klarer å redusere. På den måten bruker vi vår markedsmakt til å redusere utslipp hundre ganger mer enn vi ville klart kun for egen maskin», forklarer Torfinn Fæste-Belbo, produktleder for e-mobilitet i Fjordkraft.

 

Se ditt avtrykk

Men hva med kundene? Ville det være mulig for kraftselskapet å dulte dem i en grønnere retning?

«Vi ønsker jo å være verdifulle for kundene våre, og de skal se at vi ikke bare er en strømleverandør. Vi sitter på masse informasjon og kunnskap om strøm, og den vil vi bruke til å hjelpe kundene våre. Og klarer vi å hjelpe dem til å spare både utslipp og penger, skaper vi reell verdi for dem.»

 

Ditt energifotavtrykk Fjordkraft

 

Med det som bakteppe lanserte Fjordkraft funksjonen «Energifotavtrykk» i den populære Fjordkraft-appen. Alle kunder som aktiverer denne, får en visualisert oversikt over sitt eget – ja, nettopp – energifotavtrykk.

«Dette beregnes basert på strømmen du faktisk bruker og offentlig statistikk på klimagassutslipp per kWh. Det er helt frivillig å aktivere funksjonen», men vi inviterer alle til å gjøre det, sier Fæste-Belbo.

 

Tall du kan forstå

Men skal du servere kundene informasjon de opplever som nyttig, må du sette den inn i en sammenheng. Det er her Ducky kommer inn.

«Det er vanskelig å forstå hva en CO2-ekvivalent egentlig er. Men med Duckys API oversettes disse tallene til noe kundene faktisk har et forhold til. Hvor mye tilsvarer forbruket ditt i for eksempel flyreiser eller bilturer? Det blir med en gang noe annet enn bare et tall.»

Produktlederen, som også har en fortid i miljøstiftelsen ZERO, har jobbet mye med bærekraftsspørsmål. I hans erfaring er nettopp forståelse det kritiske første steget for å oppnå endring.

«Det er ikke lett å komme over den terskelen. Men å oversette noe ullent til noe håndfast gjør at det lettere endelig "klikker" hos folk. Derfor er det en viktig del av verktøykassen vi gir kundene våre.»

 

Fra forståelse til handling

Og tilbakemeldingene kan tyde på at folk både forstår og liker.

«Det har vært overveldende positivt. De som benytter seg av Energifotavtrykk ønsker seg enda flere tips og mer funksjonalitet, og det skal vi gi dem i tiden som kommer.»

Fæste-Belbos mål på sikt er ikke bare å vise den enkeltes energifotavtrykk, men hele klimaavtrykket. Han ønsker å gjøre det enda enklere for kunden å gå fra forståelse til handling.

«Det må jo til syvende og sist lede til at folk faktisk gjør noe. At det ikke bare blir støy, men at folk legger litt tanke i hvordan de best kan ta grep for å redusere sitt eget avtrykk. Og vi er så heldige at vi har en høyt trafikkert kanal, appen vår, hvor vi har mulighet til å kommunisere dette viktige budskapet og motivere folk til å gjøre noe med det», sier han og avslutter:

«Og får vi til det, har vi gjort en forskjell.»

Er du Fjordkraft kunde kan du se ditt Energifotavtrykk på forsiden i Fjordkraft-appen – samtidig som du får gode tips til hvordan du kan redusere det. Klikk på "Legg til" når du er innlogget i appen. Der kan du enkelt legge til energifotavtrykket ditt.

About Anders Holm

Sustainability advisor.