• HOME
 •  › 
 • Blog
 •  › 
 • Guide til bærekraftsrapportering: For kommuner, fylkeskommuner, offentlig sektor & organisasjoner.
Ducky Footprints

Guide til bærekraftsrapportering: For kommuner, fylkeskommuner, offentlig sektor & organisasjoner.

Stadig flere små og store offentlige virksomheter og organisasjoner vil bli bedre i bærekraftsarbeidet ved å uforme strategier, rapporter og tiltak. Men hvilke rammeverk velger man, og hvorfor?


I dag finnes det flere hundre standarder og rammeverk på bærekraft internasjonalt, og det kan derfor være vanskelig å orientere seg i jungelen av verktøy og målestokker.

"I dag kommer 2/3 av de globale klimagassutslippene fra private forbruk, men dette kommer ikke med i offentlige statistikker."

Hvilke maler og standarder som passer den ulike kommune, fylkeskommune, organisasjon, etat eller institusjon eller annen offentlig virksomhet varierer veldig avhengig av størrelse, sektor og bransje.

Guide til bærekraftsrapportering

De forskjellige rammeverkene som finnes globalt har også ulike indikatorer som måler forskjellige faktorer. FNs bærekraftsmål har satt en strategisk retning for bærekraftsarbeidet frem mot 2030, men virksomheter i både offentlig og privat sektor trenger mer enn visjoner for å lykkes med målbar handling og varig endring.

 

Oversikt over globale bærekraftsstandarder:

 • FNs bærekraftsmål

 • Global Reporting Initiative (GRI) 

 • UN Global Compact

 • International Standard Organization (ISO)

 • TCFD: Task Force On Climate Related Financial Disclosures

 • Science-Based Targets (SBT)

 • Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

 • The Ghg Protocol Corporate Accounting & Reporting Standard

 • Carbon Disclosure Project

Få full oversikt over de ulike standardene i guiden vår.

 

Oversikt over norske og nordiske bærekraftsstandarder: 

 • Miljøfyrtårns Klima - Og Miljørapport

 • Klimakost.no fra Asplan Viak

 • Finans Norge

 • NSRRS, Regnskap Norge

 • Miljødirektoratet

Få full oversikt over de ulike standardene i guiden vår. 

I Sverige har myndighetene bestemt at de skal ha offentlig statistikk på svenskenes forbruksbaserte utslipp. Skal vi klare 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen og komme i mål med 2030-målene fra FN er vi avhengige av å ha målrettet innsats og samarbeid på tvers av bransjer og sektorer.

Og det er her du som offentlig virksomhet og organisasjon kan gjøre en forskjell! Vi mener et forbruksbasert klimaregnskap vil gjøre vårt felles målbilde forståelig for alle samfunnsaktører slik at vi kan jobbe mot et felles mål. 

Lurer du på hvilken standard du skal velge eller hvordan du skal rapportere?

👉 Sjekk ut bærekraftsguiden vår!

 

Guide til bærekraftssrapportering

 

About Mads Simonsen

Co-founder and sustainability advisor.