• HOME
 •  › 
 • Blog
 •  › 
 • Klimakonkurransen: Hva er det, og hvorfor delta?
Ducky Challenge

Klimakonkurransen: Hva er det, og hvorfor delta?

Norges største mesterskap i sitt slag, der bedrifter konkurrerer mot egne kolleger og andre bedrifter om å redusere mest mulig CO2e.


Har dere Norges mest klimavennlige ansatte?

Klimakonkurransen engasjerer alle på arbeidsplassen til å kutte sine klimafotavtrykk gjennom kompetanseheving og teambuilding.

Les mer om hvorfor bedriften din bør være med.


Hva er Klimakonkurransen?

Klimakonkurransen er Norges største mesterskap i sitt slag, der bedrifter konkurrerer mot egne kolleger og/eller andre bedrifter om å redusere mest mulig CO2e.

Konkurransen er digital og foregår som regel over en periode på to uker.

Målet med konkurransen er å vise hvordan hver person med enkle og effektive grep kan få ned sitt eget klimaavtrykk i det daglige - både hjemme, på fritiden og på jobb.


Hvordan foregår konkurransen?

Klimakonkurransen er et mesterskap om å kutte CO2e - og hvert kutt teller! På den digitale plattformen til Ducky registrerer dine ansatte hvilke miljøvennlige aktiviteter de gjør hver dag, som kortere dusjer, redusering av matsvinn og reising med kollektivt. For hver lille aktivitet regner appen ut hvor mye CO2e man har spart. Man får også tips til hva slags klimakutt man kan gjøre og hvilken effekt det gir, i appen.

Gjennom mesterskapet kan du hele tiden følge score og statistikk til medarbeidere og motstandere i sanntid - noe som øker konkurranseinstinktet og klimaeffekten. Personen eller laget som har kuttet mest CO2e når konkurransen avsluttes vinner.

Alle bedrifter som deltar får en sluttrapport med sine klimakutt - noe som kan brukes til å profilere selskapet på bærekraft - i interne kanaler, sosiale medier eller nettsider.


Når er Klimakonkurransen?

Klimakonkurransen kan foregå på to måter. Dere kan velge å delta i en spesifikk periode på faste datoer, der dere konkurrerer mot andre bedrifter og organisasjoner, eller dere kan delta når det passer bedriften best selv; altså melde seg på og sette av to uker der de ansatte konkurrerer med hverandre.

I 2023 avholdes konkurransen:

 • 18. april - 2. mai 2023
 • 17. - 31. oktober 2023

Din bedrift konkurrerer da mot bedriftene som deltar i samme tidsrom.

I tillegg konkurrerer du om å vinne Norges mest klimavennlige ansatte, basert på alle personers deltakelse gjennom hele året. Kanskje personen jobber hos deg?


Hvem kan melde seg på Klimakonkurransen?

Alle kan melde seg på - enten dere er en ideell organisasjon, offentlig virksomhet, en privat bedrift, eller stort selskap. Målet er det samme: Å kutte klimautslipp gjennom en felles dugnad - for å gi mer bevissthet på bærekraft og skape samhold på jobb.

Påmeldingen deles inn i grupper på 1-50 ansatte, 51-100 ansatte og 101-400 ansatte. Bedriften din kan også konkurrere med flere lag i samme konkurranse. Er man over 400 ansatte, eller ønsker å melde på flere selskaper er det også mulig.


Hvorfor melde seg på?

Å delta i klimakonkurransen gir bedriften din et konkurransefortrinn på bærekraft. Mesterskapet gir relevant kompetanse til å ta klimavennlige valg - og skaper samhold internt med konkurransen som felles arena for kompetanseheving og kulturbygging.

Det vil gi tyngde til å lykkes med grønne strategier og bærekraftsrapportering, samtidig som det styrker selskapets omdømme utad.


Hvorfor bruke bærekraft i teambuilding og employer branding?

Undersøkelser viser at 7 av 10 nordmenn ønsker å leve mer klimavennlig, uten å vite hvordan. Samtidig vil så mye som 88% av oss jobbe i selskaper som bidrar til en positiv påvirkning på verden. Klimakonkurransen er en løsning på nettopp det, og gir de ansatte et faglig fellesskap der de får en felles og samfunnsaktuell sak å jobbe mot.

Mesterskapet gjør bedriften din til en attraktiv arbeidsplass innenfra og utenfra - med mer motiverte medarbeidere og bærekraft forankret i organisasjonen. Det vil ha positive utslag for både teambuilding internt og employer branding eksternt.

Skal man tiltrekke seg unge hoder, er kunnskap på bærekraft et avgjørende konkurransefortrinn. Samtidig vil det gi ny motivasjon til de som allerede jobber der.


Hvorfor skal ansatte redusere sine personlige klimagassutslipp?

Alle kan bidra til å redusere klimagassutslipp. Med klimakonkurransen ønsker vi å vise at hver og en av oss har mulighet og makt til å ta klimavennlige valg - hver eneste dag. Når alle reduserer sine klimafotavtrykk litt, fører det til en positiv påvirkning. Handling skaper endring, og vil vi ha endring må vi begynne i det små.

En bedrift er summen av alle sine ansatte. I klimakonkurransen ønsker vi å vise at vi både sammen og alene kan ta valg som er bra for klimaet. Det gir den enkelte motivasjon til å kutte utslipp, samtidig som bedriften kan inspirere andre bedrifter til å gjøre det samme. På den måten gjør man et bidrag for både seg selv og samfunnet.


Hva inkluderer en deltakelse i Klimakonkurransen?

En deltakelse i Klimakonkurransen løfter bedriften, gir kompetanse og bygger kultur. Inkludert i prisen får du:

Deltakelse og innlogging til plattformen for èn av rundene i Klimakonkurransen.

 • Ressursside til hvordan engasjere ansatte før og under konkurransen, med tips til intern og ekstern kommunikasjon,
 • Online kick-off og informasjonsmøte for kontaktperson i selskap som deltar,
 • Rapport som fremhever statistikk for antall CO2e spart i løpet av konkurransen, hvilke av FN's bærekraftsmål som deres bedrift har vært mest fokusert på, og hvor mye deres reduksjon har å si i nasjonal skala,
 • Tips og triks til hvordan man melder seg på og hva man bør huske på.

Du kan også kjøpe ekstrapakker med laglederworkshop, foredrag og sponsing.

 • Laglederworkshop: Engasjerte lagledere er nøkkelen til å skape en engasjerende konkurranse og lede selskapet til seier i Klimakonkurransen! Framtiden i våre hender holder workshop for laglederne for å inspirere og gi konkrete verktøy slik at deres bedrift får mest mulig ut av Klimakonkurransen.
 • Foredrag: Gi de ansatte et kompetanseløft i perioden dere fokuserer på klima under Klimakonkurransen 2023. Framtiden i våre hender holder internt foredrag for deres ansatte for å gi påfyll og skape engasjement i selskapet.

Hvem arrangerer Klimakonkurransen?

Klimakonkurransen arrangeres av Ducky i samarbeid med Framtiden i Våre Hender. Vi i Ducky har arbeidet med å redusere fotavtrykk hos både ansatte og innbyggere i en årrekke, ved å bruke verdensledende klimadata og teknologi. Vår bedrift er basert på ideen og visjonen om at alle kan bidra til lavere klimagassutslipp - hver eneste dag.

Hvert år arrangerer vi Klimakonkurransen for bedrifter og NM i Klima for skoleklasser. Vi har også laget plattformen «Ducky Footprints» som gir kommuner og fylkeskommuner et verktøy som gir innsikt i og mulighet til å redusere forbruksbaserte utslipp. Verden har manglet verktøy for å heve kompetansen i befolkningen, i bedrifter og i organisasjoner. Vår Ducky-plattform har endret dette.

Framtiden i Våre Hender er en av landets største miljøorganisasjoner, med over 40.000 medlemmer og 90.000 i sosiale medier. Organisasjonen jobber for at det skal bli enklere for folk å ta klimavalg gjennom prosjekter og konkrete grønne tips og gjennom å påvirke politikk og næringsliv. Klimakonkurransen er en av tiltakene.

 

Blog Banner Klimakonkurransen NO

 

About Sofie Bjørkøy

Sustainability advisor.