• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Ducky kåret til årets partner
Ducky

Ducky kåret til årets partner

Sammen med Asplan Viak har vi utviklet det som regnes for å være verdens mest avanserte klimaregnskap for forbruksbaserte utslipp.


«Dette er en ekstremt stor anerkjennelse og en motivator som viser at vi er på vei i riktig retning. Samarbeidet har gitt oss muligheten til å utforske store datamengder, noe som er viktig for at vi sammen kan levere verdensledende tjenester og bidra til å påvirke enkeltpersoner, næringsliv og politikk i mange land fremover», sier Mads Simonsen, konseptutvikler og medgründer i Ducky.

Prisen ble mottatt på Tietoevrys partnerdag på Telegrafen i Oslo, der temaer som forbruksbasert utslipp, bærekraft og digitalisering var på programmet.

«Vi har kåret Ducky til Årets partner fordi de jobber innovativt og målrettet med vår tids største utfordring: klimakrisen. Samarbeidet har kombinert bruk av data og teknologi til å skape en konkret løsning som gir samfunnsverdi», sier Marianne Arveng, Head of Cross Services, i Tietoevry.

 

To tredeler av alle utslipp kommer fra privat forbruk

Prosjektet som først ble kalt «Zero Emission Citizens» startet i 2020 og har resultert i en avansert utslippskalkulator. Målet er å redusere privatpersoners forbruksbaserte klimagassutslipp.

I dag kommer nemlig hele to tredeler av de globale klimagassutslippene fra privat forbruk. Men så langt har ikke dette vært synlig i offentlig klimastatistikk.

Det ville Ducky gjøre noe med. Sammen med rådgivingsselskapet Asplan Viak og teknologiselskapet Tietoevry fikk de 12 millioner i støtte fra Forskningsrådet for å utvikle en oppdatert og nøyaktig oversikt over nordmenns totale utslipp.

Dataene er hentet inn fra offentlige registre, banktransaksjoner, og energi- og matindustri, på vegne kommunener, og har nå blitt samlet i en portal for offentlige myndigheter.

 

Kommuner og banker har etterspurt kalkulatoren lenge

«Samarbeidet med Tietoevry har bidratt til at det blir mulig å prosessere, lagre og analysere store datamengder på en trygg måte. Dette bidrar igjen til at offentlige og private aktører ønsker å dele data, som gjør at vi kan skalere opp verdens mest avanserte forbruksbaserte klimaregnskap», sier Simonsen i Ducky.

Han peker på at alt fra banker til kommuner, organisasjoner og større selskaper lenge har etterspurt målemetoder som gjør det enklere å forstå forbruksbaserte utslipp.

«For mange bedrifter har klimaregnskap ofte blitt komplisert fordi man måler ulike ting med ulike metoder. Med klimakalkulatoren får vi en felles, global retning som gjør det enklere for alle å se hvilke tall som må ned», sier Simonsen.

 

Datadreven beslutningsstyring er nøkkelen til lavutslipp

Når klimakalkulatoren nå er en realitet, er målet at den kan brukes som en felles målestokk for forbruksbaserte utslipp på tvers av sektorer og bransjer.

Fylkeskommuner og kommuner som Asker, Trondheim, Stjørdal, Viken, Vestlandet og Innlandet har allerede testet ut klimakalkulatoren, i samarbeid med Fjordkraft og Matvett. I tillegg har også 15 banker meldt sin interesse.

«Gjennom tilliten hos private og offentlige aktører, der mange frivillig deler data, kan vi måle klima på samme måte som med covid, der vi uke for uke og tall for tall kan følge utviklingen i sanntid», sier Simonsen, som mener datadreven beslutningsstyring er selve nøkkelen til et lavutslippsamfunn.

«Sammen med Ducky har vi utviklet nye løsninger der vi bruker data fra nye kilder, både private og offentlige, til et helt nytt formål. Tilbakemeldingen fra kommunemarkedet er at de trenger denne informasjonen for å kunne få på plass et realistisk klimagassregnskap og en klimaplan med tiltak som faktisk monner, noe som vil kunne og motiverer innbyggerne til å ta grønne valg i hverdagen, nå klimamål», sier Marianne Arveng i Tietoevry.

 

Enklere å holde oversikt over forbruk og utslipp

Fremover satser Tietoevry, Ducky og Asplan Viak på å utvikle tjenesten videre. Og jo flere som tilslutter seg prosjektet, jo større blir klimagevinsten. Når dataene utfyller hverandre gir det et tydeligere bilde av det totale klimaregnskapet.

«Dette er bare begynnelsen, og med denne klimakalkulatoren vil det bli mer oversiktlig og enklere enn noen gang for enkeltpersoner å holde oversikt over egne forbruk og utslipp. Det er avgjørende hvis vi skal nå klimamålene innen 2030. Her har alle et ansvar, og med dette verktøyet tror vi at enkeltpersoner, politikere og næringsliv kan klare komme i mål sammen», sier Simonsen.

 

Ducky ble utnevnt til Årets Partner i Data Platforms 2021 på følgende kriterier:

  1. Jobbe innovativt sammen innenfor ett eller flere av våre satsningsområder
  2. Være proaktive når det gjelder kontinuerlig læring, og fremme bruk av data til nye eller ulike formål
  3. Skape samfunnsverdi eller ekstra kundeverdi med tjenester til ett eller flere markeder gjennom samarbeid

 

Ducky Footprints

About Mads Simonsen

Co-founder and sustainability advisor.