• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Slik passer Klimakonkurransen inn i Kommunalbankens klimastrategi
Ducky Challenge

Slik passer Klimakonkurransen inn i Kommunalbankens klimastrategi

Under årets konkurranse droppet Kommunalbanken kjøtt i to uker. Etter å ha deltatt i 2019, var 75 av 90 ansatte igjen klar for å gå i ilden.


«Vi merker at de ansatte snakker mer om klima og hva personer og bedrifter kan gjøre. De er rett og slett blitt mer bevisste på grunn av konkurransen», sier Anna Aanstad som er miljøfyrtårnansvarlig i Kommunalbanken.

Kommunalbanken Klimakonkurransen 2022 Kjøttfrie dager: Vanligvis har Kommunalbanken to kjøttfrie dager i kantinen i uken, men under Klimakonkurransen har de spist vegetariske retter 15 dager i strekk.

Foto: Kommunalbanken


Vil øke klimabevisstheten

I løpet av to uker skulle de ansatte redusere sitt forbruksbaserte utslipp mest mulig og registrere sine aktiviteter gjennom Duckys plattform. De åtte lagene konkurrerte seg imellom og knivet også med andre bedrifter om å stikke av med seieren. 

«Klimakonkurransen er et av en rekke tiltak vi gjør for å utvikle bærekraftkulturen i banken slik at vi har troverdighet og kompetanse til å påvirke samfunnet positivt. Målet er å få mer klimabevisste og engasjerte medarbeidere», sier Aanstad. 

Deltagelsen utfyller bankens uttalte mål om høy kompetanse og bevissthet om bærekraft blant de ansatte. Strategien går ut på å bli en bærekraftig samfunnsbygger. 

«Bærekraft skal gjennomsyre måten vi driver vår virksomhet på, så konkurransen passer bra inn i vår klimastrategi.»

Bedre arbeidsmiljø

Aktivitetene Kommunalbanken har gjort hyppigst under konkurransen er å skru av unødvendig lys, resirkulere avfall, gjenbruke klær, dusje kortere og å skru ned temperaturen om natten. 

«Vanligvis har vi to kjøttfrie dager i kantinen per uke, men under konkurransen har vi hatt vegetardag hver dag. Det har gått veldig bra, vi har ikke fått noen klager på at vi ikke har hatt kjøtt», sier Aanstad og ler. 

Hun omtaler Klimakonkurransen som positivt også for det sosiale miljøet. I årets konkurranse har Kommunalbanken åtte lagledere som har egne korte møter med sine 9-10 deltagere jevnlig. De går da gjennom status: hvordan de ligger an og hvor mange aktiviteter de har registrert.  

«Det er veldig morsomt å delta. Man blir bevisst sine vaner og ser hvor mye CO2e hver aktivitet utgjør», sier Aanstad. 

Hun mener Duckys plattform er enkel og brukervennlig, men savner noe: 

«Jeg håper Ducky også vil implementere at man kan få poeng for handlinger man ikke gjør, som for eksempel å la være å shoppe. Man burde også kunne få poeng for å selge brukte klær eller å gi bort brukte klær – det hadde vært topp! » 

 

Kommunalbanken Klimakonkurransen 2022 Klimabevissthet: Etter å ha deltatt i konkurransen er Kommunalbankens ansatte blitt mer bevisste på hva man selv kan gjøre for å kutte klimautslipp.
 
Foto: Kommunalbanken

 

Klimakonkurransen 2023

 

About Sofie Bjørkøy

Sustainability advisor.