• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Må du ha en bærekraft-klar kultur?
Ducky Challenge

Må du ha en bærekraft-klar kultur?

Orkla, Rambøll, DNB og GK har meldt seg på klimakonkurransen, som arrangeres med Framtiden i våre hender. Tar din bedrift utfordringen?


At bærekraft og miljøansvar har blitt den største trenden for bedrifter de siste par årene er ingen stor nyhet. Det har gått fra å være en nice-to-have i kommunikasjonsstrategien, til en need-to-have forankret i selskapets kjerneverdier og i toppledelsen.

Egentlig handler bærekraft om hvorvidt vi klarer å møte behovet i dag uten å la det gå på bekostning av fremtiden. Og da blir ordet “trend” litt smått, samtidig som det er forbundet med noe kortvarig. Men. 

I Ducky ser vi positivt på at det har vært en enorm omveltning av næringslivet de siste årene, når de kommer til miljøansvar. Vi er ytterst avhengig av at også bedriftene er med på å jobbe mot de målene som både Erna og 174 andre statsledere underskrev i Parisavtalen i 2015.

Faktisk må vi inkludere samtlige; politikere, innbyggere, ansatte og ledere - og vi må arbeide sammen. Men la oss holde oss til næringslivets perspektiv akkurat i dag, og da vil jeg beholde ordet trend inntil videre. 

 

Vinn eller forsvinn

Historisk sett kan vi veldig enkelt si at de bedriftene som ikke har klart å følge de store, ledende trendene i markedet, rett og slett har gått konkurs. Eller i bestefall mistet markedsandeler til fordel for dem som har bygget en kultur som er omstillingsdyktig, økt kunnskapen på aktuelle felter, og dermed klart å ‘innovere organisk’. Så enkelt er det.

De vanligste eksemplene som blir trukket frem er selskaper som Kodak og Nokia. Kodiak valgte å ikke følge den digitale revolusjonen (ville ikke lage digitale kameraer), og Nokia hadde ikke troen på smarttelefoner. Verken forbrukerne, etterspørselen eller konkurrentene så ut til å være enige i begge disse tilfellene.

Det finnes veldig få fremoverlente ledere i Norge som ikke tror på at det er sammenlignbare krefter som er i sving når det kommer til bærekraft og miljø. Heldigvis! Dog med helt andre former for samfunnsnyttige, og livsviktige, synergier som et resultat av denne altoppslukende trenden.

Den samme nødvendige omstillingskraften og innovasjonen har vi også sett livsviktige eksempler på det siste året. De selskapene og organisasjonene som kom positivt ut av pandemien, er de som har en ledelse, kultur og en gruppe ansatte som er omstillingsdyktige (dersom vi kun skal analysere det fra et pragmatisk, økonomisk, perspektiv).

Men det er liten tvil om at dette har vært en situasjon ulik mye annet, at den kom helt uten forvarsel, og det derfor ikke holdt med å bare være omstillingsdyktig for å overleve.

Nye, til dels sammenlignbare, utfordringer vil allikevel komme i tiden fremover. Heldigvis har vi hatt mer tid på å forberede oss, de har ikke kommet over natten, og vi har mer kunnskap til å klare å omstille oss.

Jeg vil derfor våge å påstå at de bedriftene som ikke klarer å omstille seg, ei heller anerkjenne hva dagens forbrukere og samfunn etterspør, ikke kommer til å overleve dette tiåret. Som med alle trender. 

 

Samfunnet skriker etter endring

Siste rapport av Ipsos og World Economic Forum fra 2020, sier at 72% av Europeere ønsker å leve mer bærekraftig, uten at de selv vet hvordan.

La det være en indikasjon på hva samfunnet ønsker. Og beskrivelse på hvilken mulighet som ligger i å innovere på initiativer, tjenester og produkter med et lavere avtrykk.

Ducky har arbeidet med å heve kompetansen på bærekraft hos ansatte i bedrifter, organisasjoner, i offentlige selskaper og kommuner siden 2014. I år, 2021, deltok 12 000 videregående elever i NM i Klima, i 2017 ble Ducky brukt av 400 ansatte hos IKEA Norge, og nå skal Japans største finansielle institusjon, Mizuho, med sine 70 000 ansatte og kunder heve sitt kunnskapsnivå på miljø. Samtlige ved bruk av verdens enkleste og mest effektive redskap for å øve inn bærekraftige vaner (les. Ducky).

 

Klimakonkurransen

 

Ducky begynner derfor å forstå hva som skal til for at kolleger skal begynne å snakke om bærekraft rundt lunsjbordet på jobb, på Zoom eller i ledergruppen. 

Det hjelper ikke å kun ansette en bærekraftsjef, opprette en fokusgruppe på miljø, ei heller å kun sette mål og å starte med rapportering. Samtlige ansatte må med. Det er essensielt å innovere, og å bygge en bærekraft-klar kultur.

For å kunne bygge en bærekraft-klar kultur, må de ansatte endre vaner, som er vårt hovedmål for å kunne omstille oss et mer bærekraftig samfunn. For bedrifter vil i tillegg følgende tre punkter være et resultat av de synergiene som kommer av en intern omstilling:

 

Employer Branding

For å kunne tiltrekke seg ny og ung arbeidskraft, og dermed de beste hodene av de som skal ut i arbeidsmarkedet, må miljø og bærekraft være forankret i selskapet og organisasjonen.

Det er ingen stor hemmelighet at miljø er noe av det de under 30 er opptatt av i dag. Samtidig som at 88%, uavhengig av alder, ønsker å arbeide i et selskap som har en positiv påvirkning på verden.

 

Kommunikasjon

Dersom en forbruker står overfor to like produkter eller tjenester i dag, vil 26% velge det alternativet som har et lavest fotavtrykk* Mens 65% velger en merkevare som er ambassadører for bærekraft* Da er branding og kommunikasjon viktig for å fortelle om hva man som selskap faktisk gjør.

Forbrukerne har også fått økt kompetanse, i den grad om at de i mye større grad ser gjennom grønnvasking og falsk kommunikasjon. De ønsker initiativer, produkter og tjenester som faktisk er miljøvennlige. Da bør man samtidig kunne fortelle om hvordan de ansatte er med på denne reisen, for å skape en ekstra kredibilitet.

 

Kunnskap i møte med leverandører og kunder

Uavhengig av industri og marked, møter den enkelte medarbeider, kundebehandler eller leder samtaler og spørsmål hvor tema er bærekraft og miljø. For bærekraftsansvarlige kan dette inneholde de mer sære temaene som GHG-protokollen eller å redusere utslipp i scope 3.

Mens man som kundebehandler eller leder kan bli møtt med spørsmål som “hva gjør dere for miljø?”, eller “Hvilken forskjell har det om man velger det ene produktet over det andre?”. Det essensielt for kredibiliteten å ha svar på dette - og derfor ha de helt basiskunnskapene om bærekraft og miljø hos samtlige ansatte.

Det er derfor Ducky har utviklet det enkleste initiativet for bedrifter til å øve inn bærekraftige vaner, og øke kunnskapen om miljø.

Samtidig som vi i år arrangerer Klimakonkurransen i samarbeid med Framtiden i Våre Hender, hvor en rekke bedrifter i Norge skal konkurrere om å redusere mest mulig CO2e på to uker ved bruk av vår plattform. Et engasjerende lavterskel initiativ, med kunnskap hos de ansatte som resultat.

Allerede har bedrifter som blant annet Orkla, Rambøll, DNB og GK meldt seg på. Håper dere dere også skal?

 

Kilder

[1] https://hbr.org/2019/07/the-elusive-green-consumer
[2] https://www.wespire.com/wp-content/uploads/2019/03/state-of-employee-engagement-2019.pdf

Klimakonkurransen 2023

 

About Anders Holm

Sustainability advisor.