• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?
Ducky

Myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

Av og til dukker det opp påstander om at elbiler er minst like forurensende som bensin- og dieselbiler. Er elbilen egentlig miljøvennlig?


Du ønsker å leve miljøvennlig og ta gode, bærekraftige valg. Men i en flom av medieinformasjon er det vanskelig å vite hva som egentlig er klimavennlig - og hvilke tiltak som faktisk monner. 

Frykt ikke - dataekspertene i Ducky er her for deg!

Vi har lest oss opp på forskningen bak all mulige tema så du slipper å gjøre det. I denne serien skal vi ta for oss myter som stadig dukker opp i media, og grave i hva som virkelig er sannheten.

 

Dagens myte: Elbil er ikke mer miljøvennlig enn vanlig bensinbil!

Uten moms eller bompenger og gratis parkering har elbilsalget i Norge satt rekorder de siste årene. For mange føles elbilkjøp praktisk samtidig som man slår et slag for klimaet. Eller? 

I ny og ne dukker det opp artikler og påstander om at elbiler egentlig ikke har noe for seg, og er minst like forurensende som en bensin eller dieselbil.

 

Produksjon vs. bruk

Når vi ser på klimapåvirkningen av biler, er det vanlig å regne ut klimagassutslippene det koster å produsere bilen, og det som slippes ut under bruk. Man antar en levetid for bilen, og deler produksjonskostnaden over antall kilometer bilen antas å kjøre, for ha en mer rettferdig måte å sammenligne teknologiene.

Forskning viser at klimagassutslippene forbundet med produksjon av alle biler er svært avhengig av bilens størrelse. Dette gjelder spesielt for elbiler, hvor batteriet er det som koster mest å lage. For å ha lengre rekkevidde og stor plass trengs større batteri, som er klimamessig tyngre å produsere. 

Produksjonen av en elbil slipper typisk ut mellom 7 - 15 tonn CO2e, mens produksjonen av en fossilbil slipper ut 4 - 11 tonn CO2e [1].

Den eksakte verdien er avhengig av størrelsen på bilen - en større bil (og lengre rekkevidde for elbiler) krever mer energi og materialer å produsere. Det er mer krevende å produsere en elbil, men for å få et riktig bilde av miljøpåvirkning må vi også se på utslippene forbundet med å kjøre bilen, eller bruksfasen.

 

Fornybar energi gir lavere utslipp

Under bruk har elbilene ingen direkte utslipp, men det er noe utslipp forbundet med strømmen den bruker. Dette kommer an på hvordan strømmen produseres; om strømmen kommer fra vannkraft er utslippene svært lave, rundt 20 gram CO2e/kWh mens ren kullkraft kan være opp til 800 gram CO2e/kWh, 40 ganger verre.

Studier viser at elbiler stort sett lønner seg. Unntaket er om strømmen er produsert på ren kullkraft, noen som ikke er tilfelle i de fleste land. Til og med Polen, som ofte forbindes med kull, har ca 70% kullkraft, 8% gasskraft, og resten fordelt på fornybart [2].

Med en slik energimiks er elbil positivt. Verden tar også i bruk mer og mer fornybart, slik at elbiler vil bare bli renere ettersom tiden går.

 

Er elbilen egentlig miljøvennlig?

Grafen viser utslippene i tonn CO2e forbundet med ulike biltyper, som funksjon av antall kilometer kjørt. Grå viser biler som går på fossil drivstoff, hvor A er de minste og F de største bilene. De lilla strekene viser elbiler som går på fornybar energi, i dette tilfelle vind. Her ser vi at de største el-bilene (mørkest strek) har vesentlig mer utslipp forbundet med produksjon, men at dette tjenes inn i løpet av noen titusen kilometer.

 

Elbilbatteriene mer effektive enn en bensinmotor

I tillegg er elmotor rett og slett mer effektivt enn en bensinmotor - med virkningsgrad på 63% og 21% (netto fra batteri/bensintanke til hjulene) [3].

Det vil si at mindre energi går i tap under bruk. Det finnes så klart noen ulemper. Batteriene i elbiler inneholder en del sjeldne metaller, så vi er avhengig av å få på plass god resirkulering for å ikke gå tom for disse. Dessuten skjer mye av produksjonen i Kina hvor strømmen er svært forurensende - men dette vil bli bedre, da verden allerede er i gang med omstilling [4].

En annen påstand er at “norske elbiler bruker kraft som kunne erstattet kullkraft i europa”. Dette stemmer til en viss grad, men er ikke en god grunn til å slutte med elbiler. Om verden skal løse klimautfordringer må både energi og transport bli renere. Når vi regner på påvirkningen av elbiler, ser vi heller ikke på hvilken kraft bilen bruker kunne erstattet (såkalt marginalkraft), bare på hva den faktisk bruker. Det blir rett og slett feil å gi elbiler skylden for kullkraft.

I klimasammenheng er det aller viktigste en kan spørre seg om “i forhold til hva?” Elbiler er jo mer miljøvennlige når vi sammenligner med biler som går på fossilt drivstoff. Men om man sammenligner med å ikke ha bil og bruke løsninger som buss og tog, bilkollektiv eller leiebil der det trengs! 

Allikevel er det helt tydelig at dersom man skal ha privatbil, er elbil veien å gå.

 

Kilder: 

[1] L. A. W. Ellingsen, CONCAWE Rev. 2017, 6 (2017).
[2] https://www.electricitymap.org/zone/PL
[3] http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/179113/local_179113.pdf [4] https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/coal#abstract 

About Molly Bazilchuk

Molly Bazilchuk is a Climate Footprint Analyst by day, and an ultrarunner, skier and dog and baby mom by night. She holds a master's in Nanoeletronics and a PhD in Nanomechanics, both from the Norwegian University of Science and Technology. After working with product development of electronic materials, she decided to use her talents for good and began working with all things footprint calculator in Ducky in 2020.