• HOME
 •  › 
 • Blog
 •  › 
 • Har mine handlinger betydning for klimakrisen?
Ducky Challenge

Har mine handlinger betydning for klimakrisen?

Mange føler apati og usikkerhet på grunn av klimakrisen, og spør seg selv: Har det noe å si hva jeg gjør? Svaret er et rungende ja! Her er hvorfor.


Klimakrisen er en av vår tids største utfordringer, men også en mulighet. Mange føler apati og usikkerhet, og spør seg selv: "Har det noe å si hva jeg gjør?" Svaret er et rungende ja!

Strukturelle endringer og personlig ansvar

Selv om det ikke er enkeltpersoner sitt ansvar å redde verdens klima og natur, så er vi helt avhengige av at vi som forbrukere tar bevisste valg slik at vi viser både politikkere og næringsliv at vi ønsker bærekraftige løsninger og faktisk tar dem i bruk. Som nordmenn er vi blant verdens største forbrukere og vårt overforbruk bidrar til globale utslipp. Våre handlinger her hjemme spiller en stor rolle da vi er avhengige av å samskape livvstiler hvor vi lever i tråd med planetens tålegrenser. Dersom alle skulle levd som oss ville vi trenge 3.6 planeter. 

Hvis alle i verden levde og forbruker som nordmenn ville vi trengt 3,6 jordkloder.

Forbruksbaserte klimagassutslipp

Når vi kjøper varer og tjenester, fører det til utslipp både i Norge og andre steder i verden. Det blir nå stadig mer vanlig at kommuner, fylker og land måler et såkalt forbruksbasert klimagassutslipp, som ofte vises som et gjennomsnittlig klimaavtrykk per innbygger. Ved å måle dette kan vi sammenligne oss med naboen, mellom kommuner, fylker og land. Med andre ord vil vi fremover kunne lære av hverandre og raskt redusere våre forbruksbaserte utslipp. Personlige valg hjemme og på arbeidsplassen vil ha stor betydning for hvor raskt denne omstillingen vil gå. Og du vil vel ikke bo i et dårlig nabolag eller kommune? 

Faktisk stammer hele ⅔ av globale utslipp direkte fra forbruk. Dette betyr at vi som forbrukere har stor makt til å skape endring. Analyser fra FNs klimapanel (IPCC) viser at:

“Handlinger som fører til redusert eller endret etterspørsel fra enkeltpersoner, kan redusere utslipp med 40-70 % innen 2050.”

Beregn ditt klimafotavtrykk

Det kan være  oppløftende og motiverende å se hvor mye du kan redusere eget fotavtrykk ved å endre enkle vaner. Selv om staten ogselskapermå ta sitt ansvar, kan vi alle bidra ved å snuforbruket vårt i en bærekraftig retning. Ved å endre vaner og etterspørselen vår, vil vi inspirere andre til å gjøre det samme. Det vil igjenredusere globale klimagassutslipp og øke etterspørselen etter bærekraftige varer og tjenester

Ducky Footprint, Climate Calculator

Hva er ditt klimafotavtrykk? Og hvor klimavennlig lever du i forhold til andre nordmenn? Beregn ditt klimafotavtrykk her! 

Hva kan du gjøre for å redusere fotavtrykket ditt? 

Først og fremst, ta kalkulatoren og se hvor du bør kutte. Her får du oversikt over hvilke av dine vaner som har størst og minst påvirkning på globale klimagassutlsipp. I tillegg, for en mer generell anbefaling – her er tre viktige tips fra World Economic Forum

 • Spis mer plantebasert.
  Spis mer grønt og unngå storfe. Storfe er de mest karbonintensive dyrene i verden, ikke bare på grunn av metanet de slipper ut, men også på grunn av avskogingen som kreves for å skape beitemark.

 • Fly mindre.
  Visste du at en flytur fra London til Singapore og tilbake ville utgjøre hele vårt karbonbudsjett for ett helt år basert på målene for 2050?

 • Dropp bilen.
  Å leve uten bil har mye større påvirkning enn å kjøre en elbil. Søk alternative transportmidler med lavt karbonutslipp der det er mulig.

Dine valg og handlinger har verdi 

I Ducky er vi lidenskapelig opptatt av å inspirere deg som privatperson eller ansatt i en virksomhet til å ta ansvarlige valg som gjør en reell forskjell for planeten vår. Vi vet at det kan virke overveldende, men dine valg, uansett hvor små de måtte virke, har en betydning.

Om du ikke er helt overbevist enda-  sjekk ut artikkelen “5 enkle tips for å redusere ditt klimafotavtrykk”,  full av inspirasjon, eksempler og data som viser effekten av dine handlinger. 

Klimaeffekten av å inspirere flere til å sykle til jobb er enorm!

Hvordan inspirere kollegaer og andre til å leve mer bærekraftig?

For å hjelpe alle å forstå verdien av egne valg, har vi utviklet Ducky Challenge – et spill hvor du kan konkurrere mot dine kollega samtidig som dere ser effekten av små og store klimavalg i hverdagen. Gjennom team building og konkurranse pakkes klimaopplæringen inn i en leken form, som folk liker! 

 

Gjør klimatiltak til en lek med klimakonkurranse og ducky challenge


Vil du og din organisasjon teste spillet? Les mer om Hvordan Ducky Challenge engasjerer dine ansatte her, eller ta kontakt på sofie@ducky.eco. Jeg er her og vil gjerne prate med deg!

 

About Sofie Bjørkøy

Sustainability advisor.