• HOME
 •  › 
 • Blog
 •  › 
 • Rekordresultater etter NM i Klima 2021!
Ducky Challenge

Rekordresultater etter NM i Klima 2021!

I årets NM i Klima deltok til sammen 38 skoler fra tre fylker, og mesterskapet oppnådde rekordoppslutning i med nærmere 12,000 deltagere!


Tirsdag 9. februar avsluttet NM i klima 2021 for VGS. I år deltok til sammen 38 skoler fra tre fylker; Trøndelag, Vestland og Rogaland fylkeskommune.

Mesterskapet oppnådde rekordoppslutning i år med nærmere 12,000 deltagere!

Engasjementet har vært stort, til tross for at skolene har vært på både rødt og gult nivå dette skoleåret. Det kan se ut som en del skoler har sett på deltagelsen som en mulighet til å aktivisere elevene og oppnå aktiv læring i en annerledes skolehverdag.

Formålet med NM i klima er å skape bevissthet og øke kunnskap om at våre valg som enkeltindivider har stor effekt på klimagassutslipp.

Ved at elevene gjennomfører i praksis dagligdagse aktiviteter, økes bevisstheten og kunnskapen om hva enkeltindivider kan gjøre for klima og miljø. 25 klimapositive aktiviteter blir loggført i Duckys web-app mens konkurransen pågår.

Dette er godt forankret i den nye læreplanen som kom høsten 2020:

«Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.» 
(udir.no)

 

Dette oppnådde deltagerne i NM i Klima 2021

 • 850 000 totalt kgCO₂e spart
 • 800 000 aktiviteter gjennomført
 • 11 500 totalt antall deltagere

 

NM i Klima 2021

 

Støtte fra statsminister Erna Solberg

I forkant av mesterskapet viste statsminister Erna Solberg sin støtte til deltagerne. Hennes bidrag til å mobilisere har hatt stor effekt og bidratt til rekordoppslutning i årets NM i klima.

I videohilsenen legger hun vekt på betydningen av at skolene har fått et stort og viktig oppdrag med å bevisstgjøre og utfordre elever til klimahandling. Samt at det er god grunn til å heie litt ekstra på de unge nå som vi er midt i en pandemi og skolene er på gult nivå.

Her er Statsminister Erna Solbergs hyggelige hilsen til alle deltagerne i forkant av mesterskapet:

 

 

Noen tilbakemeldinger fra deltagere og fylker:

«Å ikkje kasta mat er viktig. Eg er bevisst på det.»
- Nicholai Tyssebotn, elev Ølen vgs

«Me vil vinna. Heile klassen er med og så langt er det vår klasse som er best på skulen.»
- Bård Kristoffer Velde, Ølen vgs

«Det er fantastisk å se at noen skoler virkelig har greid å engasjere seg, til tross for pandemi. Det er tydelig at mange skoler ser på NM i klima som en perfekt mulighet til å engasjere elevene og greier å vise de at også i en pandemi er det mulig å ta bærekraftige valg i hverdagen.»
- Tove Wiig, lærer Charlottenlund vgs

«Jeg er råimponert over elevenes engasjement, engasjementet er større i år enn i fjor til tross for at det ikke har vært noen "happenings" - altså ingen felles kick off, ingen andre felles arrangement. NM klima skaper engasjement og fellesskapsfølelse i klassene, og det er viktigere enn noen gang!»
- Ranveig Gissinger, rektor Bybroen vgs

«En elev vi snakket med syntes det var kjempemotiverende å se hvor mye CO2 hun sparer ved de ulike klimaaktiviteter og sammenlignet NM i klima med å ha skritteller på klokka. Det synes jeg var en utrolig god sammenligning!»
- Øyvind Nesvåg, kommunikasjonsansvarlig for NM i klima Rogaland fylkeskommune

«Klimamesterskapet er med på å bevisstgjøre både elever og lærere om hvor mye vi kan få til med å ta gode klimavennlige valg i hverdagen. Det har vært inspirerende å se hvordan elever og ansatte ved våre videregående skoler har engasjert seg på kreative måter gjennom mesterskapet.»
- Tara Botnen Holm, prosjektleder Rogaland fylkeskommune

 

Læringsutbytte

Det har vært masse aktivitet og flott læringsarbeid fra flere skoler i årets mesterskap. Skoler har hatt prosjekter og aktiviteter underveis og brukt mesterskapet som inspirasjon til andre bærekraftige prosjekter:

 • Tiller vgs arrangerte et klesbyttemarked og skrev et fint blogginnlegg i etterkant.
 • Elever fra Skeisvang vgs lagde en fantastisk musikkvideo “Krafttak for klima!”
 • Elever fra Trondheim katedralskole lagde en super introduksjonsfilm!
 • Denne filmen fra Dalane vgs gir en klar oppfordring til de voksne.
 • Rogaland har har blant annet engasjert en av Norges største skoler, Bryne vgs,  som produserte en kick-off (elever i 3 klasse på medier og kommunikasjon).
 • I tillegg har det vært flere flotte medieoppslag både på tv og avis i Rogaland fylke.

Og sist men ikke minst, gjorde Ernas bidrag at det ble mobilisert til et stort engasjement i år!

Det mest imponerende med årets mesterskap, har vært å se det store engasjementet og se effekten av hva hver enkelt kan gjøre for å skape endring.

Elevene har vist handlekraft og initiativ. Forhåpentligvis kommer det også mange gode prosjekter også etter at mesterskapet er over.

About Ducky

Sustainability advisor.