• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Sparebank 1 SMN om samarbeidet med Ducky.eco

Sparebank 1 SMN om samarbeidet med Ducky.eco

Ville du tatt grønnere valg om du så ditt eget klimaavtrykk? Det mente Sparebank 1 SMN. Resultatet ble en nettbankfeature utenom det vanlige.


Det var i 2018 at kimen til ideen oppstod. Gjennom Trondheim kommunes prosjekt «Zero Emission Citizen» fikk den regionale banken og Ducky en felles utfordring: Hva kan private aktører finne på sammen for å få ned det forbruksbaserte klimaavtrykket? Den utfordringen tok de på strak arm.

«Bærekraft står høyt på agendaen vår, og vi visste jo at vi ville gjøre noe, vi var bare ikke helt sikre på hva», sier Bente Helen Birkestøl, produktsjef digitalbank i SpareBank 1 SMN.

 

Ned fra gjerdet

Kanskje kunne de benytte det omfattende datamaterialet de har om kundene sine? Ja, ville folk muligens være interessert i å få vite mer om hvordan forbruket deres faktisk påvirker kloden?

«Dette ønsket vi å finne ut av, så vi stilte oss opp på Trondheim Torg, passende nok på Black Friday, og spurte tilfeldige forbipasserende. Vi viste folk hvordan deres personlige klimaavtrykk kunne visualiseres, og ba om tilbakemeldingene deres.»

Det ble en varm mottakelse. Mange sa at hvis de i større grad ble bevisst på disse tallene, ville de ta steget ned fra gjerdet og faktisk gjøre noe.

«Da skjønte vi at vi var inne på noe. Men vi var fremdeles ikke helt sikre på hvordan vi skulle løse det. På hva produktet egentlig skulle være. Skulle vi kommunisere dette gjennom en brosjyre, eller kanskje et event?»

 

Fra forbruk til utslippstall

Sammen med Ducky kom de imidlertid frem til noe enda mer genialt: Hvorfor ikke bare inkludere tallene rett i nettbanken?

«Som bank har vi jo totaloversikt over hva folk bruker penger på. Og vi har en nettbank hvor dette allerede deles opp i ulike kategorier. Men vi er en bank, ikke klimaeksperter, og vi ville ikke gjøre noe feil. Derfor var vi avhengig av å ha med noen som var klimaeksperter.»

 

Ducky Klimadata API

 

Løsningen ble en skreddersydd integrasjon fra Ducky. Etter at banken hadde bestemt seg for hvor de ville, gikk det bare to måneder før det hele var bygget ferdig.

«Ducky koblet sine klimatall opp mot kategoriene vi allerede hadde på plass i nettbanken vår. Gjennom API-et deres får vi konvertert matvarer, drivstoff og frisørturer til faktiske utslippstall.»

 

Fikk aha-opplevelser

Funksjonen, som krever samtykke, viser altså bankens kunder hvordan deres eget forbruk påvirker klimaet. Plutselig ser de at det ikke bare er fossilbiler og kullkraftverk som står for utslipp, men hver og en av oss – hver gang vi drar kortet.

«Tilbakemeldingene er at folk synes dette er kult. Mange forteller om a-ha-opplevelser knyttet til hvordan forbruk og fotavtrykk henger sammen. At det for eksempel generer utslipp å gå til frisøren», er sånt som overrasker mange, sier Birkestøl.

At du også sparer klimaet når du sparer penger, er en kobling som ikke er åpenbar for alle. Dette forbruksperspektivet er nå SpareBank 1 SMN glad for å kunne løfte.

«Vi hadde ikke trodd selv at vi skulle få til en sånn bevissthetsendring. Men det har vært voldsomt stor interesse rundt løsningen», sier hun.

 

- Dette er gull

Siden det har både strømselskaper og utenlandske banker kontaktet SpareBank 1 SMN for å lære. Mange jakter lignende løsninger for sine egne kunder.

«Vi gikk jo i utgangspunktet inn i dette uten å tenke kommersielt. Det har vært klima, bærekraft og trøndersk innovasjon som står i sentrum. Men så ser vi jo at det er en kommersiell verdi her. I første omgang forsøker vi å koble det til tips og råd som kan vise vei til andre grønne produkter vi tilbyr.»

Hun kaller det å bygge en grønn relasjon til kundene. Og på sikt er målet å trekke inn tredjeparter som kan berike den relasjonen.

«Det handler om å tilby alternativer innen for eksempel transport, bolig eller dagligvare. Kanskje kan vi tilby noe annet enn et billån? Når vi hjelper med bærekraftig rådgiving, blir denne grønne relasjonen en katalysator som gjør at kunden også tenker mer i klimavennlige baner. Og det er en retning vi alle egentlig ønsker, sier hun og legger til:

De fleste kunder som benytter løsningen, samtykker også til å dele dataen. Og det unike datasettet skaper et stort mulighetsrom sammen med forskningsmiljøer og kommuner. Hele dette samarbeidet er rett og slett gull!»

 

Les mer om Mitt Klimaspor

Logg inn i nettbanken eller mobilbanken og sjekk ditt klimaspor, eller les mer her:

About Anders Holm

Sustainability advisor.