• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Vår opplevelse som praktikanter hos Ducky
Ducky

Vår opplevelse som praktikanter hos Ducky

I dette innlegget ønsker vi å dele med Ducky’s lesere hvordan det har vært å være praktikanter hos dem, og da også under en pandemi.


Silje Molvik Skjolden studerer ved tverrfaglige kulturstudier og tar en master i  STS - studie av kunnskap, teknologi og samfunn. Har i tillegg en bachelor i sosialantropologi.

 Truls Haugen Sletvold har bachelor i Historie og studerer Master ved samme studiet. Har tidligere et årsstudium i Teatervitenskap fra UIB.

Hanna Elise Pedersen studerer ved tverrfaglige kulturstudier og tar en master i likestilling og mangfold. Har bachelor i audiologi og har også tidligere tatt et årsstudium i likestilling og mangfold.

 

I dette innlegget ønsker vi å dele med Ducky’s lesere hvordan det har vært å være praktikanter hos dem, og da også under en pandemi

Gjennom våre studier ved NTNU hadde vi muligheten til å søke oss til et fag som het Humanister i Praksis (HIP). HIP er et fag der studenter får mulighet til å være i praksis i ulike bedrifter for å oppleve hvordan våre faglige bakgrunner kan være nyttig for en bedrift.

 

Da kanskje også spesielt bedrifter vi ikke har tenkt på som potensielle arbeidsplasser ved endt studie.

HIP er ikke bare en mulighet for verdifull arbeidserfaring, men også lærerik tverrfaglig arbeid og nettverksbygging. Vi var tre stykker fra ulike faglige disipliner som skulle samarbeide som praktikanter hos Ducky.

 

En annerledes organisasjonsmodell

Å jobbe med Ducky var veldig spennende da de har en helt annen måte å jobbe på en bedrifter vi har hatt erfaring med tidligere. Det var veldig inspirerende å bli introdusert til en bedrift som jobber med en self-management struktur og å se hvordan det fungerer i praksis.

Det var gøy å lære om hvordan Ducky fordeler ansvar på alle sine ansatte og hvordan beslutninger blir tatt når man er en self management bedrift.

Ducky fortalte også at de var viktig for dem at man på jobb kan være hele seg og ikke ta på seg en profesjonell maske. Dette var også noe som var nytt for oss og gjorde presset til å prestere mindre og vi tenker dette var veldig positivt også i forhold til de digitale møtene. Digitale møter kan fort bli litt kunstig, men med Ducky var det alltid veldig god stemning og avslappende noe som gjorde det ekstra morsomt å være praktikant hos dem.

Grunnet korona, fikk vi aldri møte Ducky fysisk. Noe vi alle tre er enig om at var kjipt, men vi synes Ducky har vært flinke til å inkludere oss i deres arbeid. De inviterte oss på mange av sine møter, og vi fikk godt innsikt i Duckys filosofi og bedriftsstruktur.

Vår kontaktperson i Ducky var Samar, og hun gjorde en super jobb med å inkludere oss i Ducky. Sammen med henne kom vi opp med ideen til prosjektet vi jobbet med i de ukene vi var i praksis. Kommunikasjon mellom oss og Ducky har hele veien foregått digitalt, enten gjennom mailutveksling eller digitale møter. Noe som har fungert veldig bra for oss.

 

Prosjekt i samarbeid med Ducky rettet mot VGS-elever

For oss var det en spennende og ny utfordring å lage et prosjekt i samarbeid med Ducky som var rettet mot VGS-elever. Fra vår egne erfaring som videregående elever, visste vi at temaet rundt miljøbevissthet og en mer optimistisk innstilling overfor klimautfordringene var sjelden lære fra skolen.

Det var svært viktig for oss å ta inspirasjon fra Duckys budskap og føre det over i en diskusjon med bakgrunn i vitenskap og humanistiske refleksjoner, for å på den måten skape et engasjerende, motiverende og lærerikt prosjekt.

I samarbeid med Ducky og MOST (Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities) ble det foreslått av vi kunne skape en Storymaps-presentasjon med temaer som kombinerte våre disipliner og aktualiserte det gjennom klimaproblematikken.

 

Jobbet stort sett digitalt

Når det kommer til samarbeid oss tre i mellom som var i praksis har den funker veldig bra. Vi jobbet for det mest sammen digitalt, men hadde i tillegg noen fysiske oppmøter sammen på universitetet (Dragvoll).

Til tross for at arbeidet via Ducky ble spesielt i år takket være Corona, ble det likevel et veldig fullkomment og trivelig arbeid for oss alle og bedriften var der alltid ved vår side til rådighet mens vi gjennomgikk prosjektets flerfoldige faser og problemer som oppsto.

Vi følte oss alltid inkluderte og at Ducky var minst like engasjerte i vårt prosjekt som vi var. På grunn av Ducky sitt inkluderende og åpne organisasjonsmodell følte vi oss som en del av teamet og like fullt velkomne som alle andre ansatte i bedriften fra starten til slutten på praktikant tiden vår.

 

I løpet av praksisperioden hos Ducky har vi lært mye hvordan vi kan bruke våre akademiske kompetanse på nye måter.

Til syvende og sist har vår erfaring ved dette prosjektet vært uvurderlig for oss på et personlig nivå, siden det har gitt oss innsikt i både havet som en viktig del av klimakampen og hvor viktig arbeid bedrifter slik som Ducky er for å spre kunnskap og engasjement rundt den største krisen vi står ovenfor.

Vårt samarbeid har vært viktig for oss som studenter fordi vi har lært å kunne applisere vår kunnskap på andre disipliner og hvordan å samarbeide effektivt til tross for mangelen på fysisk tilstedeværelse.

Ikke minst har vi fått innsikt i en svært inspirerende bedrift som jobber med noen av de største utfordringene vi står overfor i dag og for det er vi evig takknemlige.

 

Link til Storymap

Norsk: https://storymaps.arcgis.com/stories/9c075f8080ab4cffb66076a4ab9a9970

Engelsk: https://storymaps.arcgis.com/stories/cd3967ad76ad474ebd6efcc328fab380

 

 

Ducky Footprints

About Bogdan Glogovac

Bogdan is an expert in environmental communication. He has an environmental science background and particularly strong communication skills, honed through six years of media experience, Bogdan is an indispensable resource for the promotion of Ducky. His mission is to be out there as a networking face of our projects and mission. He opens the door to finding and converting major organisations into customers. Bogdan is a member of an improvisation theater group in Trondheim. He’s really funny too!!