• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Bli litt klokere på dine personlige utslipp

Bli litt klokere på dine personlige utslipp

8 av 10 nordmenn sier at de ønsker å leve mer bærekraftig enn det de gjør i dag. 72% på verdensbasis. Men hvor skal du starte?


Hvordan kan jeg som privatperson få oversikt over mine personlige utslipp på en lettfattelig måte?

Det haster med å redusere utslipp, hvis Norge innen 2030 skal være et lavutslippssamfunn. 8 av 10 nordmenn sier at de ønsker å leve mer bærekraftig enn det de gjør i dag. 72% på verdensbasis.

Og over halvparten av alle nordmenn mener at deres valg i hverdagen har en betydning for bærekraftig utvikling i Norge og i verden.

Det viser en rapport fra Opinion om forbrukere og bærekraft.

 

Det er vanskelig å orientere seg i vrimmelen av bærekraftige valg

Beslutningstakere mangler grunnlagsdata, for å kunne iverksette gode klimatiltak. Næringslivet ønsker å bidra til et grønnere forbruk, men mangler verktøy som dokumenterer miljøgevinst i nye, grønne produkter og tjenester. Og forbrukerne er usikre på hva de skal gjøre for å leve mer bærekraftig. 

Problemet er at vi – innbyggerne – har et personlig fotavtrykk som til sammen er 15 ganger større enn utslipp fra kommunal tjenestevirksomhet.

Samtidig skal de globale utslippene kuttes med nesten 10 prosent årlig. Det sier seg selv: Dette regnestykket går ikke opp. Men med kunnskap skal du se at det ikke er så vanskelig å ta de gode valgene for å leve mer bærekraftig.

 

Ducky's Klimakalkulator gjør deg litt klokere

I tillegg til å ha utviklet flere bærekraftige digitale kampanjer, har Ducky også utviklet en klimakalkulator, som blant annet Enova benytter.

 

Klimakalkulatoren viser hvor mye CO2e vi nordmenn slipper ut. Den beregner ditt personlige utslippstall og forteller deg hvilket klimaavtrykk du har sammenlignet med den gjennomsnittlige nordmann. 

NTNU-forskning viser at mellom 60 og 80 prosent av miljøpåvirkningen på planeten vår kommer fra husholdningers forbruk. Det betyr at hvis vi endrer forbruksvanene våre, vil det få en drastisk effekt på vårt økologiske fotavtrykk.

Som privatperson er det spesielt 4 områder hvor du kan ha stor påvirkning: Mat, Energi, Transport og Forbruk. Ønsker du å få et godt bilde av eget miljøfotavtrykk og se hvilket tiltak som monner for å redusere utslipp? 

Beregn ditt personlige utslippstall i vår klimakalulator her.

 

En vekt for innbyggernes utslipp

Denne kompetansen om klimakalkulatoren bygger vi videre på i prosjektet Ducky Footprints Her har Ducky sammen med TietoEVRY og Asplan Viak utviklet en avansert klimakalkulator som automatisk beregner innbyggernes klimafotavtrykk. 

- Tenk om ditt personlige fotavtrykk ble beregnet, automatisk og nøyaktig, med utgangspunkt i dine forbrukesvaner, banktransaksjoner, matinnkjøp og strømregning? I tillegg kunne du konkurrere med venner og kjente om å bli mest miljøvennlig?

I dag mangler det et godt verktøy som kartlegger det personlige klimafotavtrykket til befolkningen - de indirekte utslippene. Importert klimafotavtrykk, omtrent halvparten av nordmenns forbruk er ikke en del av den offisielle klimastatistikken.

Og hvis ikke disse utslippene reduseres, så vil ikke verden nå klimamålene.

Den avanserte klimakalkulatoren henter data fra innbyggernes banktransaksjoner, energibransjen, matindustrien, offentlige registre og innbyggernes egne opplysninger. Disse klima-dataene samles og visualiseres i en innbyggerportal.

 

 

Som verktøy gir dette beslutningstagere, næringsliv og forbrukere pålitelig informasjon på en enkel og forståelig måte. I tillegg er det et effektivt verktøy for å gjennomføre innbyggerinvolvering og utslippsreduksjoner når eneste vaksine mot en global klimakrise er lavere direkte og indirekte utslipp.

Les mer om Ducky Footprints her.

 

Klimatiltak på skole og arbeidsplass

For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson.

Ducky har levert data og tjenester for klimakutt til offentlige og private kunder siden 2015, og utvikler digitale verktøy for at verden skal nå klimamålene. I dag leverer vi en rekke kampanjer for å motivere enkeltmennesket til en mer bærekraftig livsstil til både skoler og arbeidsplasser.

Når vi endrer atferd faller utslippene som en stein. Det har også norske elever som har deltatt i Ducky's "NM i Klima" vist. Dersom alle i Norge hadde levd som de 20 beste klassene ville vi redusere utslippene tilsvarende 35% av Norges totale fotavtrykk.

- Vi har et enormt potensiale for å påvirke som enkeltpersoner. Hjemme, på jobb og i politikken.

 

Ducky Footprints

About Mads Simonsen

Co-founder and sustainability advisor.