• HOME
 •  › 
 • Blog
 •  › 
 • Motiverer ansatte til å kutte klimautslipp
Ducky Challenge

Motiverer ansatte til å kutte klimautslipp

Kickstarter egen bærekraftsstrategi med Klimakonkurranse - har spart inn utslipp tilsvarende flyreiser på 2,42 ganger rundt jorda, i løpet av 14 dager.


Olav Thon gruppen sparker i gang egen bærekraftsstrategi med solid innsats i Duckys klimakonkurranse. Selskapet sparte inn 23 629 kg CO2-ekvivalenter på at de ansatte satte ned temperatur i engen bolig, dusjet kortere, brukte klærne flere ganger før vask, skrudde av lys i rom de ikke brukte, og generelt ble mer bevisst på egen atferd.

«Vi er veldig fornøyde, sier bærekraftssjef i Olav Thon Gruppen», Anders Nandrup Rylander.

Skape oppmerksomhet blant ansatte - bidra til endring

«Vi ruller ut bærekraftstrategi for hele konsernet senere i høst. Klimakonkurransen en kjempefin måte å skape oppmerksomhet omkring klimaspørsmål på for oss», sier Rylander.

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendommer som primært består av kjøpesenter, boliger, hotell, kontorer og lagerlokaler.

De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen til samfunnsnyttige formål.

«Vi har over flere år arbeidet systematisk med bærekraft og samfunnsansvar innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, anti-korrupsjon og sosialt engasjement. Arbeidet med bærekraft er viktig for hele Olav Thon Gruppens virksomhet da det bidrar til å skape verdier og lage føringer som vil lede selskapets kjernedrift i en bærekraftig retning. Nytt av året er en bærekraftstrategi for hele konsernet som omfatter et
systematisk og planmessig arbeid mot konkrete mål innen bl.a. klima/natur, sirkulære løsninger og sosial rettferdighet», sier Rylander.


Bevisstgjøring og endring av egne vaner

Han er stolt og glad over kommende strategi, men også av deltakelse i Duckys
Klimakonkurranse og håper deltakelse i konkurransen kan bidra med å vise at hver enkelt av oss har en mulighet til å bidra til klimasaken, og bevisstgjøre oss mer omkring adferd og vaner i hverdagen som har effekt på utslipp.

«Vi tror på at alle kan og vil bidra, alle kan få til noe, og hvis vi jobber sammen kan vi få til mye», understreker Rylander.

Olav Thon Gruppen har om lag 3500 ansatte, og hadde en ambisjon om at alle skulle være med i Klimakonkurransen.

«I opptakten til konkurransen jobbet vi mye med å spre informasjon og engasjement i alle kanaler. Vi er et stort og spredt konsern med virksomhet i Norge, Sverige, Brussel og Rotterdam. Da må vi jobbe mye med kommunikasjon for å treffe alle», sier han.


Å nå mange handler vel så mye om inspirasjon:

«Konsernledelsen vårt stilte med eget lag, og tro meg, det var mange som satte seg mål om å slå konsernledelsen. De vant ikke, men gjorde det bra de og, det skal de ha», sier Rylander.

Han forteller at de har hatt god drahjelp av alle lederne i selskapet til å motivere at så mange som mulig skulle delta.

Olav Thon Gruppen var første gang vi var med i år, så det var en ny og annerledes måte å jobbe med klimaspørsmålet på.


FAKTA: Olav Thon Gruppens deltakelse i Klimakonkurransen

 • Totalt spart kilo CO2-ekvivalenter (Kg CO2e)
  23 628,50
 • Spart per deltaker 61,87 Kg CO2e
 • Totalt antall aktiviteter 43 372
 • Aktiviteter per dag: 2892 Daglig gjennomsnitt
 • Deltakelsesgrad 64% (427 av 672 inviterte)
 • Totalt antall lag: 336 lag

 

Blog Banner Klimakonkurransen NO

 

About Sofie Bjørkøy

Sustainability advisor.