• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Forus Næringspark leder an mot grønnere reisevaner med Forus-modellen
Ducky

Forus Næringspark leder an mot grønnere reisevaner med Forus-modellen

Norges største næringspark med 45 000 sysselsatte vil at færre skal kjøre bil. Gjennom Forus-modellen ønsker de å skape endring i hvordan folk reiser.


Norges største næringspark med 45 000 sysselsatte og mye handel vil at færre skal kjøre bil til dem. Gjennom Forus-modellen ønsker de å vise at det er mulig å skape endring i hvordan folk reiser. Gode data for reisevaner og samspill med folk som berøres, er sentralt.

Overgangen til en grønnere hverdag går enda sakte, til tross for at gode tiltak iverksettes: som bedre sykkelveier, gratis buss og flere bomringer. Dette er spesielt kritisk for Stavanger som er en av 112 byer i Europa som har forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2030.

"Forus Næringspark har et ambisiøst mål om å bidra til nullvekst i biltrafikken, oppnå kommunenes klimamål og støtte Stavangers net-zero ambisjon. Det er en utfordrende oppgave, men Forus har en unik mulighet til å lede an i denne omstillingen," sier Stein Racin Grødem, daglig leder i næringsparken.

Forus-modellen 

For å møte utfordringene har Forus, i samarbeid med It’s Tomorrow og Ducky, utviklet Forus-modellen. Denne innovative og testbaserte  mobilitetsplanen gjør det mulig å identifisere områder for effektive tiltak, implementere disse, og skalere opp suksessrike løsninger i nært samarbeid med ansatte og lokalsamfunnet. Sentralt i denne modellen står data fra Ducky, Kogenta, og Telia, som gir innsikt i klima- og reisemønstre for området.

"For å redusere privatbilisme og øke bruken av grønn transport, er vi avhengige av tilgang til nøyaktig og oppdatert data. Dette gjør det mulig for oss å justere tiltakene underveis for å øke effekten med mindre ulemper for de som blir berørt. Dette er essensielt for å få støtte for våre initiativ," understreker Ronny Fiuren, strategic business devloper i Forus næringspark.

It’s Tomorrow utvikler en detaljert mobilitetsplan for Forus. Tiltak skal testes allerede før sommeren 2024, og den første store satsingen blir å få flere til å sykle når det meste av sykkelstamveien til både Sandnes og Stavanger åpner før sommeren. 

Parallelt blir en omfattende datamodell klargjort. Den gir en helhetlig oversikt over reiser til og fra Forus, og gir grunnlag for å måle effekt av tiltak - presist og løpende.

Bli med på endringen

Forus oppfordrer andre næringsaktører og norske kommuner til å adoptere en lignende datadrevet og testbasert tilnærming. Ved å dele kunnskap og erfaringer på tvers av sektorer og regioner, kan vi sammen skape den raske og nødvendige endringen mot et mer bærekraftig samfunn. 

Jobber du med omstilling til grønn mobilitet? Ta kontakt på mads@ducy.eco eller ring mobil: 975 51 576, for en hyggelig prat der vi kan se på mulighetene for grønn omstilling ved hjelp av helhetlig mobilitetsdata.
Vi vil gjerne høre fra deg.

About Mads Simonsen

Co-founder and sustainability advisor.