• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • Derfor blir Upheads med på Klimakonkurransen år etter år
Ducky Challenge

Derfor blir Upheads med på Klimakonkurransen år etter år

Det har vært veldig mye snakk om de forrige gangene vi har vært med. Praten går i gangene og i lunsjen, og alle som deltar er veldig motiverte!


Upheads går for gull igjen! For tredje år på rad har IT-selskapet kastet seg inn i ringen i Klimakonkurransen, organisert av Framtiden i Våre Hender. Her konkurrerer de om å ha Norges mest klimavennlige ansatte. Med 7  kontorer fordelt utover hele Norge, og det siste tilskuddet av medarbeidere  i Malmø i Sverige, er det nå over 240 kloke hoder som veileder sine kunder i mer bærekraftige IT-løsninger og drift. Det krever kunnskapsrike og engasjerte ansatte. 

Det å delta i Klimakonkurransen på våren er blitt en tradisjon for oss. Folk kommer faktisk og spør etter når det starter sier Ann Katrin Rege, Teamleder faktura og Miljøfyrtårnansvarlig  i Upheads. "Det har vært veldig mye snakk om de forrige gangene vi har vært med. Praten går i gangene og i lunsjen, og alle som deltar er veldig motiverte. De som ikke var med i fjor er med i år, og det er god vennlig konkurranseånd blant lagene” utdyper Ann Katrin.  Kombinasjonen av  teambuilding, klimaopplæring og kulturbygging har vært en viktig grunn for at Upheads deltar i Klimakonkurransen, år etter år.

1684827776727

Upheads vant også i 2023, her overrekkes en premie fra Åsta i Framtiden i Våre Hender, til Aleksander Kronberg-Moe, avdelingsleder i UpHeads Oslo.

Bærekraftig omstilling i Upheads

Upheads er en landsdekkende IT-leverandør, og fungerer som IT- avdeling for over små og mellomstore  bedrifter.  Opplæring av ansatte i klima og miljø, er et viktig steg for å kunne nå mål om å levere mer bærekraftige IT løsninger. Det innebærer å være gode veiledere  våre kunder.  

De er på god vei, og har tatt flere viktige grep for å redusere påvirkningen fra drift. Som Miljøfyrtårnsertifisert bedrift har de byttet til elektriske firmabiler, flyttet serverne til Green Mountain – et av verdens mest miljøvennlige datasentre – og byttet til fornybar strøm på alle lokasjoner. I tillegg jobber Upheads aktivt for et sunt arbeidsmiljø og tar sosialt ansvar med årlige innsamlinger til veldedige formål, sponsing av barne- og ungdomsidrett, og ikke minst, arrangering av både sosiale og alkoholfrie arrangementer for ansatte og deres familier. Gjennom digitale møter, målrettet kildesortering og avfallsminimering, samt søppelplukking som sosial aktivitet, demonstrerer Upheads en omfattende tilnærming til bærekraft. De har også fokus på kontinuerlig opplæring og bevisstgjøring om miljøspørsmål og er et lysende eksempel på hvordan bærekraft kan integreres i alle ledd av en organisasjon.

Vi ble veldig nysgjerrige, og måtte spørre dem hvordan de opplever at klimakonkurransen bidrar til opplæring og bevisstgjøring rundt klima og miljø i Upheads. Her var svaret klart:

Ettersom alt er begrunnet i fakta slipper de som er engasjert fra før å overbevise de andre om at små tiltak hjelper. Det setter også klima og miljøspørsmål på agendaen, og for en bedrift som er over snittet opptatt av dette ser vi at det er veldig viktig”.  

Ved å teste nye hverdagsaktiviteter i Klimakonkurransen, har flere ansatte nå fått nye hverdagsvaner. De ser at  flere  sykler til jobben enn før, som også er et viktig bidrag til bedre helse og ofte en økonomisk besparelse i tillegg. flere liker å eksperimentere med vegetarmat i konkurranseperiodene enn tidligere, mens andre har innført energisparende tiltak som å senke temperaturen om natten. Ann Katrin  løfter frem  Sven Martin, som startet å sykle til jobb første gang Upheads deltok i Klimakonkurransen i 2021, og har holdt seg på sykkelen siden.  Videre forteller hun om Kristine,  markedssjef i Upheads “hun fyller vognen sin med både barn og varer for å kunne spasere til butikken – det er grønn innsats i praksis!"

IMG_5734  FullSizeRender

Klimaaktiviteter gjennomføres, hver dag. Her ser du Sven Martin på sykkelen sin, og Kristine som spaserer til butikken.

Ducky Challenge er spillet som brukes i  Klimakonkurransen. Det gir hver deltaker konkret innsikt i hvordan små personlige handlinger kan redusere daglige klimagassutslipp, og bidrar til å skape en miljøbevisst arbeidskultur. I det digitale spillet registrerer deltakerne aktivitetene de utfører, og de kan direkte se effekten disse handlingene har på globale utslipp. Spillet spiller derfor en viktig rolle i å øke bevisstheten om klimaendringer.

Hvorfor delta i Klimakonkurransen?

Ann Katrin  forteller at konkurransen har en positiv effekt på den gode bedriftskulturen hos Upheads. De erfarte blant annet at å dele opp lagene på tvers av team og avdelinger var en god idé i deres organisasjon. Det gjør at de ansatte som vanligvis ikke samhandler daglig, får muligheten til å knytte bånd og dele ideer på en uformell og morsom måte. "Den skaper mye positiv energi, og vi ser at team på kryss av arbeidsteam skaper dialog mellom folk som ikke samarbeider daglig." forteller Ann Katrin. Slik blir Klimakonkurransen både en bærekraftsaktivitet, og en teambuilding som skaper dialog og samhandling på tvers av organisasjonens strukturer. 

Til slutt spurte vi hvorfor de anbefaler andre bedrifter å delta i Klimakonkurransen."Fordi det er enkelt, engasjerende og gøy," svarte Ann Katrin Rege. Hun legger til: "Det er også enkelt for oss å administrere, og koster lite i forhold til tid for oppfølging". Klimakonkurransen tilrettelegger  for kollektiv deltakelse og bidrar til å sette klima og miljøspørsmål på agendaen på en lekende og lærerik måte. Den langsiktige effekten de ser, er at de ansatte er mer åpne for å lete etter forbedringer, bedre stand til å veilede kunder bedre og er stolte av at de er sammen om å levere mer bærekraftige IT-løsninger. 

Er du interessert i å teste en konkurranse i din bedrift, eller konkurrere mot andre selskaper i Norge? 

Ta kontakt for å lære mer eller les mer om konkurransen her.

Soppelplukking-Baerekraftig-IT-scaled

Bilde: Upheads. Her etter en runde med strandrydding. For et inspirerende miljø!

About Sofie Bjørkøy

Sustainability advisor.