• HOME
  •  › 
  • Blog
  •  › 
  • 3000 ansatte sparte 148 tonn CO2 på to uker
Ducky Challenge

3000 ansatte sparte 148 tonn CO2 på to uker

Gjennom enkle aktiviteter i hverdagen sparte de 49 kilo CO2e per deltaker.


Trondheim kommune tar sjumilssteg i klimarapportering. I løpet av to uker i september sparte kommunalt ansatte i Trondheim 148 tonn CO2-ekvivalenter i Duckys klimakonkurranse.

Dette gjør de for å inspirere, bli bevisste og vise at små bidrag fra meg og deg teller.

«Vi var ambisiøse», sier avdelingsleder i Trondheim Eiendom, Mette Marie Aase.

Hun var en av lederne som jobbet for å få alle ansatte i sin avdeling til å registrere seg og bli med i Duckys Klimakonkurranse, for å loggføre og med det skape engasjement og bevissthet rundt eget forbruk.

 

Registrere og rappportere

Trondheim kommunes slagord er åpen, kompetent og modig. Å tørre å ta modige valg er de opptatt av i kommunen.

«Vi gjorde tre ting i vår avdeling i forbindelse med Klimakonkurransen», sier Aase:

«Vi forsøkte å motivere flest mulige til å bidra, vi oppfordret alle til å registrere og bli bevisste på hva de gjorde. For å inspirere kolleger plukket vi ut 11 medarbeidere som vi fulgte tett, og lagde små videoer på disse som vi distribuerte til kolleger.»

«Deltakelse i konkurranse skapte et fint engasjement, klimarapportering var et naturlig tema i lunsjen», sier hun.

Vi snakker om å skru av lyset oftere, vaske mindre klær- sette på færre maskiner, ta oftere kollektivtransport, skru ned på varmen i boligen, og på denne måten redusere eget energiforbruk.

I Trondheim kommune oppfordrer de folk til å ta modige valg, og som et ledd i dette ba de folk tørre å gjøre nye ting, gå ut av komfortsonene. Selv dro Aase med seg symaskinen på jobb og reparerte kollegers klær i løpet av arbeidsdagen.

Symaskinen gikk varm og ble et faktisk bevis på at man kan skape rom i hverdagen til å hjelpe hverandre med å få ting til å vare lenger.

Mette-Marie-Aase

 

Sparte 49 kilo CO2 per deltager

I kommunen, som har om lag 15000 ansatte, deltok om lag 3300 ansatte
– 17 822 aktiviteter ble loggført og 49 kilo CO2-ekvivalenter ble spart som en konsekvens av deltakelse i konkurransen.

Smartbysjef i Trondheim Øyvind Tanum er fornøyd!


«For oss handler deltakelse i konkurransen om å inspirere og bevisstgjøre hverandre, men kanskje særlig er den en måte for oss å iverksette samfunnsplanen vår på.Trondheim kommunes samfunnsplan har vært gjennom politisk behandling og skal nå ut i livet.»

«Klimakonkurransen er et utgangspunkt for handling, og fører til at mange flere snakker om klima», sier han.

Konkurransen ble lansert på ledersamling for Trondheim kommune i september. Det var tiden og veien, men med Ducky på scenen der Mads Simonsen fikk forklart og inspirert ledere i hele kjeden til å bidra, ble tonen satt.

En kommune gjør mye, men klarer ikke alltid å komme ned på individnivå.

«Det hjelper klimakonkurransen oss å gjøre», sier han

👉Les mer på Klimatrondheim sine sider her!

 

Klimakonkurransen 2023

 

About Sofie Bjørkøy

Sustainability advisor.